Pracovní úkol

Pracovní úkol - rozumí se činnost nebo soubor činností, které jsou na pracovníkovi požadovány k dosažení zamýšleného výsledku v pracovním systému. PRACOVNÍ ÚKON Pracovní úkon představuje základní ruční úkon potřebný k provedení operace v pracovním cyklu, jako je například držení, otočení, tlačení, řezání, atd. Četnost pracovních úkonů se udává v minutách. Při uvažované četnosti pracovních úkonů horních končetin se vztahuje řada rizikových faktorů jako jsou zejména síla (větší síla, menší četnost), poloha (větší ohýbání kloubu, delší doba nutná k provedení úkonu), doba zotavení (je-li ve směně dobře rozvržena, zvyšuje obnovení svalové funkce).