Pracovní prostředí

Práce a pracovní prostředí významně ovlivňují zdraví a bezpečnost na pracovištích a s ohledem na dobu pracovních aktivit běžného jedince, také celkový zdravotní stav populace. Důsledky práce a pracovních činností po dobu profesionálního života mohou mít různé podoby od nevýznamných problémů až k smrtelným důsledkům. Prostředím v pracovních systémech rozumíme vedle skutečného fyzikálního a fyzického prostředí také atmosféru na pracovišti a další aspekty, které mohou pozitivně nebo negativně ovlivnit celý život člověka. Důsledkem negativního proacovního prostředí mohou být úrazy, nemoce z povolání, nemoce z práce atd.

Co se rozumí pracovním prostředím?

Pracovní prostředí obecně tvoří fyzikální, chemické, biologické, fyziologické a socioekonomické působící na pracující osobu.
Hygienické limity jsou základním nástrojem pro hodnocení stavu pracovního prostředí z hlediska zdraví zaměstnanců. Existuje-li hygienický limit (např. pro určité látky, prachy, vibrace, hluk aj.), pak porovnáním zjištěných hodnot rizikového faktoru s jeho limitem získáme představu o závažnosti možného ohrožení zdraví člověka daným faktorem v pracovním prostředí.