Prevence pracovních rizik

Čtyř dílná publikace, která má sloužit především k informování o aktuálních přístupech BOZP zaměstnavatelů a osob odborně způsobilých v prevenci rizik, jako i dalších osob podílejících se na vyhledávání pracovních rizik, monitoringu faktorů ovlivňujících bezpečnost práce a na ochraně zdraví zaměstnanců před jejich působením. Uvedené přístupy a návody představují tzv. správnou praxi, která zejména malým a středním podnikům přináší efektivní nástroje pro předcházení rizikům vznikajícím v pracovních systémech a zvyšuje povědomí o významu bezpečných pracovních podmínek a postupů pro zachování pracovních schopností zaměstnanců a zvyšování jejich kvality práce a pracovní spokojenosti.