Stroj v PS

Systém - člověk-stroj

  1. Soustava, kterou tvoří pracovník (pracovní skupiny) a pracovní prostředky (stroje, technická zařízení) včetně pracovního předmětu, v níž jsou určitým způsobem rozděleny funkce mezi lidské a technické komponenty, jejíž cíl je přesně vymezen a realizuje se v daném pracovním prostředí. Komponent "stroj" je nutno chápat v širším pojetí jako pracovní prostředek počínaje jednoduchým nástrojem či nářadím přes jedno či víceúčelový stroj, technické zařízení, až po řídící centrum
  2. Soustava kterou tvoří pracovník (pracovní skupiny) a pracovní prostředky (stroje, technická zařízení) včetně pracovního předmětu, v níž jsou způsobem rozděleny funkce mezi „lidské« a technické komponenty, jejíž cíl je i přesně vymezen a realizuje se v daném pracovním prostředí.

Poznámka

  • Systém jako takový je účelově definovaná množina prvků a množina vazeb mezi nimi, které společně určují vlastnosti celku.
  • Komponentu „stroj« je nutno chápat v širším pojetí jako pra pracovní prostředek, počínaje jednoduchým ručním nástrojem či nářadím, přes jedno - či víceúčelový stroj, technické zařízení, až po řídicí centrum.