Terminologie

Naléhavost jednotné terminologie a logické soustavy pojmů je zvlášť výrazná v těch vědních odvětvích, jež mají interdisciplinární charakter. Prevence pracovních systémů, bezpečnost práce, ergonomie, jako interdisciplinární vědní disciplíny v sobě integrují poznatkovou soustavu řady vědních oborů humanitního i technického charakteru a vyznačují se specifickým pojmovým aparátem. Prenci rizik pracovních systémů konstituují obory jako je psychologie práce, fyziologie a hygiena práce, biomechanika, dynamická a statická antropologie, pracovní lékařství a přirozeně široká paleta oborů technických. Předmětem ergonomie je pracovní systém vymezený především z hlediska interakcí mezi komponenty lidskými a technickými, kde ústřední postavou je sám člověk.

Terminologický slovník níže, ABC ERGONOMIE - publikace slovníkového typu, je určena všem, kteří se chtějí poučit a vzdělat v oblasti ergonomie a prevence rizik pracovních systémů.Publikaci ocení také odborníci,kteří potřebují ke své práci rychlý zdroj informací a definic