Typy únavy

V zásadě se jedná o patologickou únavu (akutní) a únavu chronickou (dlouhodobou)

Patologická únava  - akutní


• přepětí (1. stupeň) – slabost, bolesti hlavy, skotomy, vertigo, nauzea, pokles TK, tachypnoe, zpomalené reakce,   porucha mluvy, křeče mimického svalstva, třes prstů, bledost pokožky a sliznic
• schvácení (2. stupeň) – zsinalost obličeje, cyanóza sliznic, nitkovitý až nehmatný tep, palpitace, křeče, známky šoku, iracionální myšlení, oligurie, proteinurie, hematurie, až smrt


Chronická únava – „přetrénování“


• pokles výkonnosti, neuropsychické a somatické příznaky (nechutenství, zažívací potíže, por. spánku, klidové a noční pocení, trvalý pocit únavy, náchylnost k onemocněním, poruchy menstruačního cyklu)