Znalosti

Mít kvalitní informace a znalosti v životě je v moderním světě nutnost. Platí to i pro oblast prevence závažných havárií. Všichni zúčastnění v oblasti prevence závažných havárií, včetně pasivního příjemce rizika – občana v zóně havarijního plánování, musí mít dle svého postavení určité znalosti. Proto je nutné vytvořit dostatečný prostor pro získání potřebných znalostí.

Základy bezpečnostního inženýrství, jako rozhodujícího přístupu k řešení dané problematiky, by měly být zvládnuty na všech stupních pracovního zařazení dotýkajícího se prevence závažných havárií, a to v různé hloubce požadovaných znalostí podle potřeby. Zpracovatelé analýz a hodnocení rizika musí znát nové poznatky v této oblasti, být v kontaktu s vývojem. Provozovatelé musí mít k dispozici vlastní odborníky pro prevenci závažných havárií, kteří mohou diskutovat na úrovni nejen s externími pracovníky odborných firem, kteří jim analýzu a hodnocení rizika vypracovávají, ale také s odborníky státní správy, popř. zástupci veřejnosti. Absolventi vysokých škol, kteří se v rámci specializované výuky učili o prevenci závažných havárií, si musí být vědomi, že diplomem učení neskončí, protože byť by měli k dispozici sebelepší počítavý program pro podporu prevence závažných havárií, základem je tvořivá aplikace vědomostí. I když dochází ke zlepšování technologie nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a její kontroly, a tím může docházet ke snížení rizika z pohledu technologického, může ale také dojít ke zvýšení rizika z pohledu spolehlivosti lidského činitele, protože moderní zařízení a velké integrované systémy, včetně moderního řízení výroby potřebují někdy i vyšší znalosti.

V této části budou postupně dle potřeby uvedeny a doplňovány požadavky na znalosti různých aktivních / pasivních příjemců rizika závažných havárií. Znalosti je možné si doplnit jak samostudiem, tak poskytnutím informací, kde hledat pomoc při řešení určitých problémů v této oblasti. Jednou z možností je přejít na další část modulu oborového portálu prevence závažných havárií - část „Materiály“ nebo část „Vzdělávání“.