Vzdělávání

Tato rubrika nabízí vzdělávací a osvětové materiály k tématům:

  • prevence a omezování rizik havárií
  • prevence rizik při zacházení s nebezpečnými chemickými látkami
  • bezpečnost provozu průmyslových i neprůmyslových technologií
  • ochrana pracovního a životního prostředí
  • ochrana a připravenost osob na mimořádné situace
  • spolehlivost lidského činitele

Materiály jsou určeny pro cílové skupiny:

  • provozovatelé objektů a zařízení zařazených do skupiny A, resp. B dle zákona č. 224/2015 Sb.
  • orgány státní správy a samosprávy
  • odborná a laická veřejnost.