Nápověda k modulu "OPPZH"

Obsah

Modul Oborový portál prevence závažných havárií 1

Popis modulu. 1

Nástěnka. 1

Uživatelské role. 2

Role pro redakční systém.. 2

Role pro nástěnku. 3


Modul Oborový portál prevence závažných havárií

Popis modulu

Obsah modulu je výhradně tvořen položkami vytvořenými v redakčním systému. Popis redakčního systému je součástí samostatné kapitoly.

Jedinou výjimku tvoří položka nástěnka.

Nástěnka

Nástěnka umožňuje všem přihlášeným uživatelům pomocí jednoduchého formuláře vkládat libovolné dotazy.

Uživatel musí zadat položky „Titulek“ a „Příspěvek“ a formulář odeslat tlačítkem „Odeslat“.

Odpovědět na zadaný příspěvek může pouze uživatel s rolí „SPRAVCE_DOTAZY“.

Odpověď se zadá pomocí tlačítka „Odpovědět“, které je zobrazené u každého příspěvku. Po stisknutí se otevře formulář pro zadání odpovědi.

Po vyplnění textu a odeslání formuláře tlačítkem „Odeslat“ se odpověď zařadí do další úrovně pod příspěvek, na který odpověď reagovala.

V přehledu příspěvků je možné jednotlivé příspěvky mazat tlačítkem „Smazat“ zobrazeným u všech příspěvků.

Uživatelské role

Role pro redakční systém

OPPZH_REDAKTOR:

-        Možnost přidávat nové položky a předávat je ke schválení.

-        Možnost vytvářet nové verze existujících položek.

OPPZH_SCHVALOVATEL:

-        Veškerá správa obsahu;

-        Vytváření nových položek;

-        Schvalování a publikace;

-        Mazání existujících položek;

-        Správa smazaných položek;

-        Správa menu – změna pořadí položek;

OPPZH_SPRAVCE:

-        Veškerá správa obsahu;

-        Vytváření nových položek;

-        Schvalování a publikace;

-        Mazání existujících položek;

-        Správa smazaných položek;

-        Správa menu – změna pořadí položek;

-        Správa klíčových slov;

Role pro nástěnku

SPRAVCE_DOTAZY:

-        Správa příspěvků na nástěnce;

-        Možnost odpovídat na všechny příspěvky;

-        Možnost mazat existující příspěvky;