Zpět

Loss Prevention 2025

4.6.2024 8:02:25

Join us for the 18th International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries and accompanying exhibitionAktuální změny vyhlášky č. 227/2015 Sb.

3.4.2024 14:01:35


Aktualizovaný Metodický materiál pro podporu zpracování systémových částí bezpečnostních dokumentů zpracovávaných podle požadavků zákona o prevenci závažných havárií pro provozovatele v oblasti výroby a skladování výbušnin, střeliva, munice a pyrotechnických výrobků

3.4.2024 13:51:24


Aktuální informace a pokyny k novele vyhlášky č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace

2.4.2024 20:15:13


Projekt Výzkum nástrojů spolehlivosti a optimalizace činnosti lidského činitele v citlivých pracovních systémech

26.3.2024 20:13:36


70 let Výzkumného ústavu bezpečnosti práce

25.3.2024 20:52:05


Jednotné environmentální stanovisko

5.2.2024 14:09:04


Konference APROCHEM 2024

5.2.2024 13:42:33


Změny zákona č. 224/2015 Sb. a vyhlášky č. 227/2015 Sb.

3.1.2024 12:46:29


XXIV. ročník konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Digitalizace BOZP 2024

3.1.2024 12:32:46


Plán vzdělávání v BOZP a PO na 1. pol. 2024

3.1.2024 12:20:27


JOSRA dvojčíslo 3-4 /2023

3.1.2024 12:16:50


Nové číslo Zpravodaje 4/23

3.1.2024 12:07:44


Novela vyhlášky č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku

14.11.2023 20:40:41


Nové číslo Zpravodaje 3/23

7.11.2023 8:45:11


Konference BOZP v roce 2024

26.10.2023 10:00:16


Databáze a informační systémy průmyslových havárií v EU

14.9.2023 9:55:11


JOSRA dvojčíslo 1-2/2023

14.9.2023 9:50:27

Vyšlo první letošní dvojčíslo časopisu JOSRA.Odborné články v časopise Chemical Engineering Transactions

7.8.2023 15:49:30


Aktuální změny zákona 224/2015 Sb.

31.7.2023 11:16:46

Změna zákona je platná, ale účinná od 1.1.2024.Konference APROCHEM 2023

24.7.2023 9:11:41

Termín konání: 18. - 19. 10. 2023

Místo konání: Hustopeče, hotel AmandeVzdělávací akce VÚBP na 2.pol. 2023

22.6.2023 10:41:51


Jednání mezinárodní pracovní skupiny k realizaci Úmluvy EHK OSN o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států

15.5.2023 15:10:51


XXIII. ročník mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2023

3.5.2023 14:51:21


Změna zákona č.224/2015 Sb.

3.5.2023 14:46:06

Změna zákona č.224/2015 Sb., v souvislosti s novým stavebním zákonem č. 283/2021 Sb., resp. zákonem č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, nabývá účinnosti dnem 1. července 2023, podle Čl.XCV zákona č. 284/2021 Sb.Fire Safety 2023 - požární bezpečnost jaderných elektráren

5.4.2023 13:03:22

Termín konání: 5. – 7. 6. 2023

Místo konání a ubytování:

Hotel PATRIA ****

Štrbské Pleso 33

05 985 Vysoké Tatry

recepcia@hotelpatria.sk Recepce: tel.: + 421 52 784 89 9Nové nařízení komise EU - Obsah a formát BEZPEČNOSTNÍHO LISTU

9.3.2023 10:22:35

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)Plán vzdělávání v BOZP a PO na 1. pol. 2023

13.2.2023 11:06:08


Digitální archiv BOZP SAFE

13.2.2023 10:53:13

Zefektivnění vyhledávání v digitálním archivu BOZP SAFE a propojení s Encyklopedií BOZPXXIII. ročník konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Occupational Safety and Health 2023

13.2.2023 10:39:28

26. - 27. 4. 2023

Hotel Sepetná v BeskydechBOZP info

19.1.2023 12:06:01


JOSRA dvojčíslo 3-4 /2022

4.1.2023 11:26:04

Vyšlo dvojčíslo JOSRANové číslo zpravodaje 4/2022

21.12.2022 11:12:51


Studie fenoménu stárnutí

21.12.2022 11:07:55


Konference Pracovnělékařské služby a nemoci z povolání

1.11.2022 22:05:59

9. listopadu 2022 od 9.00 do 16:00 hodin

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Sněmovní 1,
Praha 1 – Malá Strana
konferenční sál č. 205b.Konference BOZP v roce 2023

27.10.2022 19:46:26


Evropský týden BOZP 2022

24.10.2022 14:41:56

U příležitosti Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který probíhá od 24. do 28. října 2022, si pro vás připravil Výzkumný ústav bezpečnosti práce různé online aktivity, ve kterých si zábavnou formou můžete ověřit své znalosti z oblasti BOZP a PO:Rozvoj nového přístupu ke zjišťování příčin průmyslových havárií s účastí nebezpečných látek

18.10.2022 10:22:05

Projekt Rozvoj nového přístupu ke zjišťování příčin průmyslových havárií s účastí nebezpečných látek (ISAAC)Aktualizace modulu DATABÁZE NEŽÁDOUCÍCH UDÁLOSTÍ

16.10.2022 23:22:52

V rámci projektu "Rozvoj nového přístupu ke zjišťování příčin průmyslových havárií s účastí nebezpečných látek (ISAAC)"Nové číslo zpravodaje 3/22

16.10.2022 23:11:44


BOZP v číslech a grafech

16.10.2022 23:04:48


Nové číslo Zpravodaje 2/22

16.10.2022 22:51:38


Nové dvojčíslo časopisu JOSRA

13.7.2022 21:41:08


Pracovní úrazovost v ČR v roce 2021

11.7.2022 22:10:40


Lidský faktor a BOZP

11.7.2022 21:36:40

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí vydal příručku Lidský faktor a BOZP.Nové číslo Zpravodaje 1/22

14.6.2022 14:02:17


Loss Prevention 2022

9.6.2022 13:14:14

17th International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process IndustriesXXII. ročník mezinárodní konference

9.6.2022 12:32:30

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 2022Nová klasifikace kyseliny dusičné

3.5.2022 10:15:43


ESREL 2022

10.4.2022 22:32:28

2022 European Conference of Safety and Reliability

28th August - 1st September 2022

Technological University Dublin Grangegorman CampusTVIP 2022

8.4.2022 22:14:10

Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP, proběhne v termínu 20. – 22. září 2022 opět v Hustopečích u Brna. Letošní TVIP opět zastřešuje dvě tematicky specializovaná odborná setkání: konferenci APROCHEM a symposium ODPADOVÉ FÓRUM.Jednodenní semináře

8.4.2022 21:55:14


Aktualizace Výkladového terminologického slovníku

1.4.2022 14:21:00


Policy Briefs

23.2.2022 11:37:15


Specifikace požadavků zákona o prevenci závažných havárií v oblasti výroby a skladování výbušnin, střeliva, munice a pyrotechnických výrobků

18.2.2022 18:49:31


FIRE SAFETY 2022

9.2.2022 17:46:33

Seminář FIRE SAFETY 2022

21. 6. 2022 - 23. 6. 2022 Hotel Kormorán****, Pri hrádzi 33, 931 01 Šamorín - Čilistov

Slovenská spoločnosť propagácie vedy a techniky (SSPVaT) člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) a Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s. (SPBI) organizujú v dňoch 21. – 23. června 2022 pracovný seminár FIRE SAFETY 2022.Loss Prevention 2022

9.2.2022 17:44:14

17th International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries

5. – 8. 6. 2022 Praha, hotel Vienna House DiplomatXXI. ročník mezinárodní konference

9.2.2022 17:34:21

Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2022

ZRUŠENO

Z důvodu nepříznivého vývoje situace okolo Ukrajiny a vytíženosti příslušníků HZS ČR a pracovníků odborů krizového řízení zajišťujících provoz uprchlických center se pořadatelé rozhodli ZRUŠIT konferenci Ochrana obyvatelstva 2022. Část programu bude zařazena ve formě samostatné sekce na konferenci Požární ochrana 2022 ve dnech 7.-8. září. Pozvánka na tuto konferenci se připravuje. Děkujeme za pochopení.

18. 5. - 19. 5. 2022 Univerzitní aula VŠB-TUO, 17. listopadu 15/2172, Ostrava- PorubaXXII. ročník mezinárodní konference

9.2.2022 17:28:01

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 2022

27. 4. 2022 - 28. 4. 2022 Ostravice, Horský hotel SepetnáXXI. ročník konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2021

21.6.2021 15:15:36

Occupational Safety and Health 2021

24. - 25. 11. 2021 Ostravice, horský hotel SepetnáXX. ročník mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2021

21.6.2021 15:14:12
Civil Protection 2021
26. 10. - 27. 10. 2021 OstravaTVIP aprochem, odpadové fórum

21.6.2021 15:13:02

19. - 21. 10. 2021 HustopečeFire Safety 2021 - požární bezpečnost jaderných elektráren

21.6.2021 15:10:41

12. - 14. 10. 2021 Rožnov pod Radhoštěm, Hotel Eroplán

Pořádá Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s. a Slovenská spoločnosť propagácie vedy a techniky (SSPVaT) člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS)ESREL 2021

21.6.2021 15:07:24

31st European Safety and Reliability Conference

19. – 23. 9. 2021 Angers (Francie)XXX. ročník mezinárodní konference Požární ochrana 2021

21.6.2021 15:03:04

Fire protection 2021

1. - 2. 9. 2021 OstravaChemická havárie na řece Bečva

1.12.2016 11:55:17


7. International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 27. - 31.7. 2016, Florida, USA

8.2.2016 11:17:29

www.ahfe.org
Sixth International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM) Kuala Lumpur, Malaysia, March 8 – 10, 2016

8.2.2016 10:38:45

www.ieomsociety.org
6. International Ergonomics Conference "Ergonomics 2016", 15. - 18.6.2016, Zadar

8.2.2016 10:24:39

ERGONOMICS 2016 Focus

on Synergy reminiscent that synergy of knowledge

and experience as well as mutual cooperation makes effective results, and represents

invitation to all participants to contribute in valuable exchange of knowledge and experience.

CONFERENCE AIMS

• To enable exchange of scientific achievements, advances, knowledge and experiences

• To bring together and connect potential fellow research and professional partners

( session).

GENERAL INFORMATION

The official language of the Conference is .

All submissions will be peer-reviewed by the International Scientific Committee.

All accepted papers will be published in Book of proceedings (ISSN 1848-9699).

Participants are mandatory to fulfil the registration form.www.ergonomics2016.com
6. International Ergonomics Conference "Ergonomics 2016", 15. - 18.6.2016, Zadar

8.2.2016 10:18:08


6. International Ergonomics Conference "Ergonomics 2016", 15. - 18.6.2016, Zadar

8.2.2016 10:15:17


VI. International Conference on Industrial Engineering and Operations Management

19.1.2016 11:05:44

Kuala Lumpur, Malaysia to be held at JW Marriott Hotel during March 8-10, 2016. You are invited to attend the conference.
19th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction PRES 2016

19.1.2016 10:30:28

28. – 31. 8. 2016, hotel Clarion, Praha
15th International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion

19.1.2016 10:26:30

5. – 8. 6. 2016, Freiburg, Spolková republika Německo
42. konference s mezinárodní účastí Projektování a provoz povrchových úprav

19.1.2016 10:17:53

9. – 10. 3. 2016, hotel Pyramida, Praha
XVI. ročník mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2016

30.11.2015 15:14:35

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství a Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství ve spolupráci s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i. a Českou technologickou platformou bezpečnosti průmyslu, z.s. pořádají ve dnech 13. až 14. dubna 2016 XVI. ročník mezinárodní konference "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci".http.//www.spbi.cze-mail: konference@spbi.cz.