Zpět

BOZP info

19.1.2023 12:06:01

20 let s oborovým portálem BOZPinfo.czJOSRA dvojčíslo 3-4 /2022

4.1.2023 11:26:04

Vyšlo dvojčíslo JOSRANové číslo zpravodaje 4/2022

21.12.2022 11:12:51

Zpravodaj 4/2022Studie fenoménu stárnutí

21.12.2022 11:07:55

Studie fenoménu stárnutí v kontextu zákona o prevenci závažných havárií na základě vyhodnocení analýzy a dotazníkového šetřeníKonference Pracovnělékařské služby a nemoci z povolání

1.11.2022 22:05:59

Pracovnělékařské služby a nemoci z povolání – právní úprava a praxeKonference BOZP v roce 2023

27.10.2022 19:46:26

Konference BOZP v roce 2023Evropský týden BOZP 2022

24.10.2022 14:41:56

U příležitosti Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který probíhá od 24. do 28. října 2022, si pro vás připravil Výzkumný ústav bezpečnosti práce různé online aktivity, ve kterých si zábavnou formou můžete ověřit své znalosti z oblasti BOZP a PO:Rozvoj nového přístupu ke zjišťování příčin průmyslových havárií s účastí nebezpečných látek

18.10.2022 10:22:05

Projekt Rozvoj nového přístupu ke zjišťování příčin průmyslových havárií s účastí nebezpečných látek (ISAAC)Aktualizace modulu DATABÁZE NEŽÁDOUCÍCH UDÁLOSTÍ

16.10.2022 23:22:52

V rámci projektu "Rozvoj nového přístupu ke zjišťování příčin průmyslových havárií s účastí nebezpečných látek (ISAAC)"Nové číslo zpravodaje 3/22

16.10.2022 23:11:44


BOZP v číslech a grafech

16.10.2022 23:04:48

BOZP v číslech a grafechNové číslo Zpravodaje 2/22

16.10.2022 22:51:38


Nové dvojčíslo časopisu JOSRA

13.7.2022 21:41:08

JOSRA 1-2/2022Pracovní úrazovost v ČR v roce 2021

11.7.2022 22:10:40

Příloha ke zprávě o pracovní úrazovosti v České republice v roce 2021 – rozšiřující a doplňující analytická studieLidský faktor a BOZP

11.7.2022 21:36:40

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí vydal příručku Lidský faktor a BOZP.Nové číslo Zpravodaje 1/22

14.6.2022 14:02:17


Loss Prevention 2022

9.6.2022 13:14:14

17th International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries

Celé příspěvky

Review of Selected Chemical Accident Report Sites Regarding Major Accident Investigation and Lessons Learned NeedsXXII. ročník mezinárodní konference

9.6.2022 12:32:30

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 2022

SBORNÍK ABSTRAKTŮ, PREZENTACE, FOTOGALERIE, VIDEONová klasifikace kyseliny dusičné

3.5.2022 10:15:43

Nová klasifikace kyseliny dusičné a následné kroky

Pozn.: v textu na MŽP jsme chybně uvedli zařazení objektu DIAMO a ve výčtu nám chybí např. Lovochemie…ESREL 2022

10.4.2022 22:32:28

2022 European Conference of Safety and Reliability

28th August - 1st September 2022

Technological University Dublin Grangegorman Campus

ESREL Conference 2022TVIP 2022

8.4.2022 22:14:10

Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP, proběhne v termínu 20. – 22. září 2022 opět v Hustopečích u Brna. Letošní TVIP opět zastřešuje dvě tematicky specializovaná odborná setkání: konferenci APROCHEM a symposium ODPADOVÉ FÓRUM.

Více zde: https://www.tretiruka.cz/konference/Jednodenní semináře

8.4.2022 21:55:14

Nabídka jednodenních seminářů – Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (vubp.cz)Aktualizace Výkladového terminologického slovníku

1.4.2022 14:21:00

V březnu tohoto roku byl vydán aktualizovaný Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v posouzení rizik závažné havárie pro účely zákona o prevenci závažných haváriíPolicy Briefs

23.2.2022 11:37:15

Policy Brief Metodický materiál ke splnění požadavku zpracování posouzení rizik

Policy Brief Metodický materiál pro podporu zpracování systémových částí bezpečnostních dokumentůSpecifikace požadavků zákona o prevenci závažných havárií v oblasti výroby a skladování výbušnin, střeliva, munice a pyrotechnických výrobků

18.2.2022 18:49:31

Projekt Specifikace požadavků zákona o prevenci závažných havárií v oblasti výroby a skladování výbušnin, střeliva, munice a pyrotechnických výrobkůFIRE SAFETY 2022

9.2.2022 17:46:33

Seminář FIRE SAFETY 2022

21. 6. 2022 - 23. 6. 2022 Hotel Kormorán****, Pri hrádzi 33, 931 01 Šamorín - Čilistov

Slovenská spoločnosť propagácie vedy a techniky (SSPVaT) člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) a Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s. (SPBI) organizujú v dňoch 21. – 23. června 2022 pracovný seminár FIRE SAFETY 2022.

Podrobnější informace naleznete na SPBILoss Prevention 2022

9.2.2022 17:44:14

17th International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries

5. – 8. 6. 2022 Praha, hotel Vienna House Diplomat

Loss Prevention 2022XXI. ročník mezinárodní konference

9.2.2022 17:34:21

Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2022

ZRUŠENO

Z důvodu nepříznivého vývoje situace okolo Ukrajiny a vytíženosti příslušníků HZS ČR a pracovníků odborů krizového řízení zajišťujících provoz uprchlických center se pořadatelé rozhodli ZRUŠIT konferenci Ochrana obyvatelstva 2022. Část programu bude zařazena ve formě samostatné sekce na konferenci Požární ochrana 2022 ve dnech 7.-8. září. Pozvánka na tuto konferenci se připravuje. Děkujeme za pochopení.

18. 5. - 19. 5. 2022 Univerzitní aula VŠB-TUO, 17. listopadu 15/2172, Ostrava- Poruba

Téma konference:

OCHRANA OBYVATELSTVA A DIGITALIZACE

Odborné sekce:

 • Umělá inteligence v záchranářství
 • Klimatické změny a krizový management v ČR
 • Sociální sítě v krizovém řízení
 • Vzdělávání v ochraně obyvatelstva
 • Medicína katastrof
 • Věda a výzkum v ochraně obyvatelstva

Více informací najdete na SPBIXXII. ročník mezinárodní konference

9.2.2022 17:28:01

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 2022

27. 4. 2022 - 28. 4. 2022 Ostravice, Horský hotel Sepetná

Hlavní téma konference:

SOUČASNÉ VÝZVY V BEZPEČNOSTI PRÁCE A PROCESŮ. KVALIFIKACE A KOMPETENCE V BOZP

Odborné sekce:

 • Regulace a kontrolní činnost
 • Pracovní úrazy a nemoci z povolání
 • Nová a rostoucí rizika
 • Efektivní řízení bezpečnosti v podniku
 • Vzdělávání a trénink v BOZP

Podrobnější informace naleznete na SPBI

Sborník abstraktůXXI. ročník konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2021

21.6.2021 15:15:36

Occupational Safety and Health 2021

24. - 25. 11. 2021 Ostravice, horský hotel Sepetná

Hlavní téma konference:

SOUČASNÉ VÝZVY V ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A PROCESŮ „Vliv pandemie koronaviru na BOZP“

Odborné sekce:

 1. Regulace a kontrolní činnost
 2. Pracovní úrazy a nemoci z povolání
 3. Nová a rostoucí rizika
 4. Efektivní řízeni bezpečnosti v podniku
 5. Digitalizace vzdělávání

Doprovodný program:

23. 11. 2021 Workshop - Interaktivní vzdělávání budoucích HSE/BOZP profesionálů – setkání pracovníků VŠ

Podrobnější informace naleznete na http://www.spbi.cz/index.php?id_document=8326XX. ročník mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2021

21.6.2021 15:14:12
Civil Protection 2021
26. 10. - 27. 10. 2021 Ostrava

Téma konference:

KRIZOVÝ MANAGEMENT A OCHRAMA OBYVATELSTVA ZA PANDEMIE

Odborné sekce:

 • Zkušenosti záchranných složek s pandemií COVID-19
 • Virtuální krizové štáby
 • Mimořádné události s výskytem nebezpečné látky
 • Krizové řízení v podniku z pohledu pandemie
 • Humanitární panel v době pandemie
 • Vzdělávání v ochraně obyvatelstva

Více informací najdete na www.spbi.cz nebo na http://www.spbi.cz/index.php?id_document=8316.TVIP aprochem, odpadové fórum

21.6.2021 15:13:02

19. - 21. 10. 2021 Hustopeče

TVIP - týden výzkumu a inovací pro praxi (tretiruka.cz)Fire Safety 2021 - požární bezpečnost jaderných elektráren

21.6.2021 15:10:41

12. - 14. 10. 2021 Rožnov pod Radhoštěm, Hotel Eroplán

Pořádá Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s. a Slovenská spoločnosť propagácie vedy a techniky (SSPVaT) člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS)

Více informací SPBI ::ESREL 2021

21.6.2021 15:07:24

31st European Safety and Reliability Conference

19. – 23. 9. 2021 Angers (Francie)

Home - University of Angers (esrel2021.org)XXX. ročník mezinárodní konference Požární ochrana 2021

21.6.2021 15:03:04

Fire protection 2021

1. - 2. 9. 2021 Ostrava

Více informací SPBI ::Chemická havárie na řece Bečva

1.12.2016 11:55:17

Chemická havárie na řece Bečva v pořadu ČT2 Nedej se plus – Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (vubp.cz)7. International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 27. - 31.7. 2016, Florida, USA

8.2.2016 11:17:29

www.ahfe.org
Sixth International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM) Kuala Lumpur, Malaysia, March 8 – 10, 2016

8.2.2016 10:38:45

www.ieomsociety.org
6. International Ergonomics Conference "Ergonomics 2016", 15. - 18.6.2016, Zadar

8.2.2016 10:24:39

ERGONOMICS 2016 Focus

on Synergy reminiscent that synergy of knowledge

and experience as well as mutual cooperation makes effective results, and represents

invitation to all participants to contribute in valuable exchange of knowledge and experience.

CONFERENCE AIMS

• To enable exchange of scientific achievements, advances, knowledge and experiences

• To bring together and connect potential fellow research and professional partners

( session).

GENERAL INFORMATION

The official language of the Conference is .

All submissions will be peer-reviewed by the International Scientific Committee.

All accepted papers will be published in Book of proceedings (ISSN 1848-9699).

Participants are mandatory to fulfil the registration form.www.ergonomics2016.com
6. International Ergonomics Conference "Ergonomics 2016", 15. - 18.6.2016, Zadar

8.2.2016 10:18:08


6. International Ergonomics Conference "Ergonomics 2016", 15. - 18.6.2016, Zadar

8.2.2016 10:15:17


VI. International Conference on Industrial Engineering and Operations Management

19.1.2016 11:05:44

Kuala Lumpur, Malaysia to be held at JW Marriott Hotel during March 8-10, 2016. You are invited to attend the conference.
19th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction PRES 2016

19.1.2016 10:30:28

28. – 31. 8. 2016, hotel Clarion, Praha
15th International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion

19.1.2016 10:26:30

5. – 8. 6. 2016, Freiburg, Spolková republika Německo
42. konference s mezinárodní účastí Projektování a provoz povrchových úprav

19.1.2016 10:17:53

9. – 10. 3. 2016, hotel Pyramida, Praha
XVI. ročník mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2016

30.11.2015 15:14:35

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství a Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství ve spolupráci s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i. a Českou technologickou platformou bezpečnosti průmyslu, z.s. pořádají ve dnech 13. až 14. dubna 2016 XVI. ročník mezinárodní konference "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci".http.//www.spbi.cze-mail: konference@spbi.cz.