Zpět

Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí (TVIP 2017), 21. - 23. 3. 2017, Hustopeče u Brna

České ekologické manažerské centrum pořádá další ročník Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí (TVIP 2017), který proběhne ve dnech 21. – 23. března 2017 Hustopečích u Brna. TVIP tradičně zastřešuje dvě tematicky specializovaná odborná setkání: konferenci APROCHEM a symposium ODPADOVÉ FÓRUM.

Pro letošní ročník jsou připraveny další novinky a vylepšení související s navázáním spolupráce s dalšími významnými institucemi jako je Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, nebo Žilinská univerzita v Žiline. Více informací o akci a tématických oblastech naleznete v prvém CIRKULÁŘI. Zájemci o prezentaci dosažených výsledků mohou přihlašovat své příspěvky do 15. ledna 2017. Přihlášku k účasti je možné zaslat do 1. března 2017.