Zpět

Aktualizace Výkladového terminologického slovníku

V březnu tohoto roku byl vydán aktualizovaný Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v posouzení rizik závažné havárie pro účely zákona o prevenci závažných havárií