Zpět

XXI. ročník konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2021

Occupational Safety and Health 2021

24. - 25. 11. 2021 Ostravice, horský hotel Sepetná

Hlavní téma konference:

SOUČASNÉ VÝZVY V ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A PROCESŮ „Vliv pandemie koronaviru na BOZP“

Odborné sekce:

  1. Regulace a kontrolní činnost
  2. Pracovní úrazy a nemoci z povolání
  3. Nová a rostoucí rizika
  4. Efektivní řízeni bezpečnosti v podniku
  5. Digitalizace vzdělávání

Doprovodný program:

23. 11. 2021 Workshop - Interaktivní vzdělávání budoucích HSE/BOZP profesionálů – setkání pracovníků VŠ

Podrobnější informace naleznete na http://www.spbi.cz/index.php?id_document=8326