Zpět

Rozvoj nového přístupu ke zjišťování příčin průmyslových havárií s účastí nebezpečných látek

Projekt Rozvoj nového přístupu ke zjišťování příčin průmyslových havárií s účastí nebezpečných látek (ISAAC)

Řešený projekt umožnil propojení výzkumných kapacit s odbornými policejními a hasičskými vyšetřovateli z praxe. Využití poznatků zainteresovaných stran, jejich součinnost a systémová práce na řešení hlavního cíle projektu umožnily reagovat na aktuální potřebu, tedy konsolidaci zdrojů pro rozvoj postupů vyšetřování průmyslových havárií a zjišťování jejich příčin.

Přínosy a dopady projektu jsou především ve tvorbě nástrojů a inovovaných systematických postupů pro potřeby vyšetřovatelů z řad PČR a dalších zainteresovaných stran (znalců, znaleckých kanceláří apod.). Lze předpokládat, že sdílením výsledků projektu by mělo dojít k významnému zefektivnění jejich práce v oboru vyšetřování a znalecké činnosti. Přílohy metodiky by měly umožnit rychlejší práci a odhalení příčin průmyslových havárií.

Hlavním výsledkem projektu ISAAC je Metodika pro zjišťování příčin průmyslových havárií s účastí nebezpečných látek (jejíž současná verze prochází procesem certifikace na Policejním prezidiu ČR) a přiložené přílohy.

Metodika zjišťování příčin průmyslových havárií s účastí nebezpečných látek

Příloha č. 1 Plán prověřování a vyšetřování

Příloha č. 2 Projevy závažných havárií

Příloha č. 2a Schémata základních typů havárií

Příloha č. 3 Seznamy vybraných scénářů průmyslových havárií

Příloha č. 4 Příklady typových scénářů průmyslových havárií

Příloha č. 5 Jak na hypotézy neboli vyšetřovací verze?

Příloha č. 6 Požáry a výbuchy