Zpět

Nové číslo Zpravodaje 3/23

Třetí vydání Zpravodaje Státního úřadu inspekce práce v letošním roce obsahuje následující příspěvky:

  • Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti rovného zacházení a diskriminace

Ing. Karolína Menšíková, SÚIP, úsek inspekce PPV

  • Evropská kampaň Zdravé pracoviště 2023−2025 se zaměří na digitální technologie

Hana Hlavičková, VÚBP, vedoucí NIVOS

  • Odborná způsobilost v elektrotechnice

Ing. Aleš Klumper, SÚIP, úsek inspekce BOZP

  • Diskriminace při přístupu k zaměstnání

Mgr. Tomáš Vlček, OIP 10.00, právní oddělení

  • Vývoj pracovní úrazovosti v roce 2022

Ing. Petr Mrkvička, VÚBP

Zpravodaj 3/2023 ke stažení zde.