Zpět

Policy Briefs

Policy Brief Metodický materiál ke splnění požadavku zpracování posouzení rizik

Policy Brief Metodický materiál pro podporu zpracování systémových částí bezpečnostních dokumentů

Výzkumný úkol byl zaměřen na podporu specifické skupiny provozovatelů, kteří nakládají s výbušninami, municí, střelivem a pyrotechnickými výrobky s ohledem na skutečnost, že výroba a skladování výbušnin patří mezi vysoce riziková průmyslová odvětví.

Výstupy výzkumného úkolu - metodické, podpůrné a vzdělávací materiály - mohou přispět k zajištěni vyšší bezpečnosti při nakládání s výbušnými látkami, tedy v oblasti, kde přetrvává výskyt vážných i smrtelných úrazů.

Výstupy jsou určeny pro výkon státní správy, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám v oblasti prevence závažných havárií i dálším zájemcům o tuto oblast.

Hlavními výstupy jsou dva metodické materiály (Metodický materiál Posouzení rizik a Metodický materiál Systémové části) pro podporu zpracování bezpečnostních dokumentů podle požadavků zákona o prevenci závažných havárií.

Celý výzkumný projekt Specifikace požadavků zákona o prevenci závažných havárií v oblasti výroby a skladování výbušnin, střeliva, munice a pyrotechnických výrobků