Zpět

Nové číslo Zpravodaje 4/23

Čtvrté vydání Zpravodaje Státního úřadu inspekce práce v letošním roce obsahuje následující příspěvky:
 • KONTROLNÍ ČINNOST ZAMĚŘENÁ NA ZASTŘENÉ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ V ROCE 2023
  Marek Šindler, SÚIP, úsek inspekce NLZ
 • SHRNUTÍ POŽADAVKŮ NOVÉ LEGISLATIVY PRO PROVOZ VYHRAZENÝCH TECHNICKÝCH PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
  Michaela Matějková, SÚIP, úsek inspekce BOZP
 • VÍTĚZ 7. ROČNÍKU PROFESIONÁL BOZP
  Hana Hlavičková, VÚBP, vedoucí NIVOS
 • ZASTŘENÉ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRÁCE AGENTURAMI PRÁCE
  Šarlota Šarláková, OIP 6.00, právní oddělení
 • BEZPEČNOST PRÁCE PŘI POUŽÍVÁNÍ ŽEBŘÍKŮ
  Jiří Kysela, SÚIP, úsek inspekce BOZP

Zpravodaj 4/2023 ke stažení zde.