Hodnocení rizika

Hodnocením rizik se míní proces vyhodnocení rizik hrozících zdraví, majetku, životnímu prostředí apod. Hodnocení rizik je vyžadováno celou řadou evropských směrnic, ale provádění hodnocení je správnou praxí i bez zákonných opatření, protože umožňuje konat účinná opatření k ochraně zdraví, majetku a životního prostředí. Proces prevence začíná snížením, případně úplným odstraněním možných rizik, pokračuje zavedením kolektivních opatření a až jako poslední možnost přichází na řadu individuální ochrana. Díky stanovení nebezpečí a vyhodnocení rizik by měly dotčené osoby pověřené řízením schopny:

  • učinit rozhodnutí o požadovaných ochranných opatřeních a zohlednit tak příslušné právní požadavky,
  • kontrolovat, zda jsou zavedená opatření odpovídající,
  • upřednostnit jakákoli další opatření, která jsou považována za potřebná,
  • prokázat, že všechny aspekty byly erudovaně posouzeny,
  • zjistit, zda v úrovni ochrany bylo dosaženo zlepšení.

Hodnocení rizik by mělo:

  • stanovit nebezpečí,
  • stanovit, kdo (co) je těmito riziky potenciálně ohrožen,
  • odhadovat související rizika,
  • zvážit, zda lze tato rizika odstranit, a pokud ne,
  • rozhodovat o případných dalších opatřeních potřebných pro prevenci nebo snížení rizik.