Identifikace nebezpečí

Jedná se o identifikování toho co, proč a jak může nastat, jakožto základních vstupních informací pro všechny další kroky. Hovoříme tedy o činnosti, kdy se zkoumá každý prvek zvoleného objektu, zařízení nebo činnosti, a jejímž cílem je nalezení odpovědi na otázku „Co se může pokazit/stát?“

Základem pro provedení tohoto kroku je výběr posuzovaného systému (objekt, technologická linka, stroj, činnost) a stanovení rozsahu, v jakém se budou rizika posuzovat (na každý stroj, pro každé pracoviště, část pracoviště, činnost, aj.). Dílčím krokem je také formulace kritérií, ke kterým budeme riziko vztahovat. Při posuzování rizik spojených s pracovní činností je důležité uvažovat nejen běžný pracovní proces, ale i nežádoucí situace a činnosti.