Úvod

Nejlepší cesta jak mít dobrý nápad, je mít hodně nápadů.

Linus Carl Pauling (1901-1994), americký kvantový chemik a biochemik

Modul je primárně určený pro provozovatele objektů spadajících pod zákon o prevenci závažných havárií, ale využití nalezne i v dalších průmyslových podnicích. Obsahuje různé aplikace, které vytvářejí podporu pro zvyšování bezpečnosti provozu zařízení a technologických celků, zlepšování kultury bezpečnosti v podniku a zvyšování spolehlivosti lidského činitele. Předkládané nástroje umožňují provádět např. dílčí analýzy rizik a vyhodnocovat klíčové faktory ovlivňující spolehlivost lidského činitele na pracovištích.

V modulu naleznete např. návody a postupy pro monitoring vybraných faktorů ovlivňujících spolehlivost lidského činitele a determinant úrovně kultury bezpečnosti; aplikaci určenou pro odhalování „slabých míst“ v systému člověk-stroj, tj. pro analýzu možných chyb lidského činitele; nástroj pro vyšetřování příčin závažných havárií, provozních nehod a skoronehod; psychodiagnostickou baterii určenou k zjišťování způsobilosti pro výkon práce v rámci rizikových provozů.