O projektu MAPIS

Scientia potestas est.

Sir Francis Bacon (1561-1626), anglický filozof a vědec

Uvedený latinský výrok o tom, že Poznání je síla, můžeme velmi volně interpretovat i takto:

Poznání rizika napomáhá získat převahu nad těmi, kteří rizikům nevěnují dost pozornosti...

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. se plně hlásí k tomuto krédu, jehož důležitost a pravdivost je prokázána dlouhodobou praxí. Proto také v této výzkumné instituci vzniklo, za podpory Evropské unie, specializované pracoviště, rozšiřující činnost stávajícího odborného pracoviště pro prevenci závažných havárií, s názvem Centrum prevence a omezování rizik závažných havárií, pro řešení zásadních úloh v této oblasti na celorepublikové úrovni. [číst dál]

Oborový portál prevence závažných havárií

Tento systémový modul představuje veřejný informační zdroj. Klade si za cíl shromažďovat a soustřeďovat relevantní informace k problematice prevence závažných havárií, jako jsou legislativní, metodické, doporučené a jiné odborné materiály, a další relevantní zdroje.

Prevence rizik pracovních systémů

Informace k problematice prevence rizik soustředěné v tomto modulu jsou určeny všem kategoriím osob provádějícím jakoukoliv pracovní činnost.

Databáze nežádoucích událostí

Automatický otevřený databázový systém obsahující informace o proběhlých nežádoucích událostech v průmyslu a jejich detailní analýzy a údaje o pracovních úrazech.

Hodnocení a řízení rizik

Modul je primárně určený pro provozovatele objektů spadajících pod zákon o prevenci závažných havárií, ale využití nalezne v dalších průmyslových podnicích. Obsahuje různé aplikace, které vytvářejí podporu pro zvyšování bezpečnosti provozu zařízení a technologických celků, zlepšování kultury bezpečnosti v podniku a zvyšování spolehlivosti lidského činitele. Předkládané nástroje umožňují provádět např. dílčí analýzy rizik a vyhodnocovat klíčové faktory ovlivňující spolehlivost lidského činitele na pracovištích.

Registr objektů a bezpečnostní dokumentace

Modul je zaměřen na podporu procesu posuzování bezpečnostních dokumentů zpracovaných ve smyslu zákona o prevenci závažných havárií.Tento systémový modul představuje veřejný informační zdroj. Klade si za cíl shromažďovat a soustřeďovat relevantní informace k problematice prevence závažných havárií, jako jsou legislativní, metodické, doporučené a jiné odborné materiály, a další relevantní zdroje.

Novinky

19. Setkání posuzovatelů bezpečnostních dokumentancí

Proběhlo 19. setkání odborníků z oblasti prevence závažných havárií, kteří posuzují/zpracovávají bezpečnostní dokumentace zpracované podle zákona č. 224/2015 SB., o prevenci závažných havárií a se zástupci z Ministerstva životního prostředí. Na tomto setkání probíhaly odborné přednášky a diskuze týkajících se problémů v této oblasti.

Datum konání: 5. - 6. 6. 2019

Místo konání: Malá Skála

Organizátor akce: Výzkumný pstav bezpečnosti práce, v.v.i., Oddělení pro prevenci závažných havárií

[číst dál]

Seminář na úseku prevence závažných havárií pro pracovníky krajských úřadů 2019

V rámci tohoto semináře probíhala zásadní diskuze k problematice posuzování bezpečnostní dokumentace a postupů ve správních ćinnostech k problematice závažných havárií.

Datum a čas konání: 28. - 30. 5. 2019

Místo konání: Horní Lomná

Organizátor akce: Odbor environmentálních rizik a ekologických škod

[číst dál]

Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí (TVIP 2019)

České ekologické manažerské centrum pořádá další ročník Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí (TVIP 2019), který proběhne ve dnech 19. - 21. března 2019 Hustopečích u Brna. TVIP tradičně zastřešuje dvě tematicky specializovaná odborná setkání: konferenci APROCHEM, symposium ODPADOVÉ FÓRUM a PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE.

Prezentované příspěvky v rámci konference APROCHEM 2019 byly zaměřené na rizikový management v průmyslu.

Více zde: https://www.tretiruka.cz/konference/archiv-tvip-2019/

http://www.odpadoveforum.cz/TVIP2019/TVIP2019.html

[číst dál]

Konference AIR POLLUTION 2018

Organizace WESSEX INSTITUTE, UK ve spolupráci s Parthenope Universuty of Naples v Itálii a University of the West of England pořádají 26. mezinárodní konferenci o modelování, sledování a řízení znečištění ovzduší, která se koná ve dnech 19. - 21. června 2018 v italském městě Neapol.

Více zde: http://www.wessex.ac.uk/conferences/2018/air-pollution-2018

Předchozí i současné příspěvky jsou k dispozici zde: https://www.witpress.com/elibrary/wit-transactions-on-ecology-and-the-environment/air-pollution

[číst dál]

XVIII. ročník konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2018

XVIII. ročník mezinárodní konference pořádá VŠB - Technická univerzita Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství a Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s. ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i.

Datum a čas konání: 18. - 19. duben 2018
Místo konání: Horský hotel Sepetná, Ostravice
Kontaktní osoby: Zuzana Bystřičanová, zuzana.bystricanova@spbi.cz, Ing. Lenka Černá, lenka.cerna@spbi.cz

Více zde: ​http://www.spbi.cz/index.php?id_document=8326

[číst dál]

Archiv novinek