O projektu MAPIS

Scientia potestas est.

Sir Francis Bacon (1561-1626), anglický filozof a vědec

Uvedený latinský výrok o tom, že Poznání je síla, můžeme velmi volně interpretovat i takto:

Poznání rizika napomáhá získat převahu nad těmi, kteří rizikům nevěnují dost pozornosti...

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. se plně hlásí k tomuto krédu, jehož důležitost a pravdivost je prokázána dlouhodobou praxí. Proto také v této výzkumné instituci vzniklo, za podpory Evropské unie, specializované pracoviště, rozšiřující činnost stávajícího odborného pracoviště pro prevenci závažných havárií, s názvem Centrum prevence a omezování rizik závažných havárií, pro řešení zásadních úloh v této oblasti na celorepublikové úrovni. [číst dál]

Oborový portál prevence závažných havárií

Tento systémový modul představuje veřejný informační zdroj. Klade si za cíl shromažďovat a soustřeďovat relevantní informace k problematice prevence závažných havárií, jako jsou legislativní, metodické, doporučené a jiné odborné materiály, a další relevantní zdroje.

Prevence rizik pracovních systémů

Informace k problematice prevence rizik soustředěné v tomto modulu jsou určeny všem kategoriím osob provádějícím jakoukoliv pracovní činnost.

Databáze nežádoucích událostí

Automatický otevřený databázový systém obsahující informace o proběhlých nežádoucích událostech v průmyslu a jejich detailní analýzy a údaje o pracovních úrazech.

Hodnocení a řízení rizik

Modul je primárně určený pro provozovatele objektů spadajících pod zákon o prevenci závažných havárií, ale využití nalezne v dalších průmyslových podnicích. Obsahuje různé aplikace, které vytvářejí podporu pro zvyšování bezpečnosti provozu zařízení a technologických celků, zlepšování kultury bezpečnosti v podniku a zvyšování spolehlivosti lidského činitele. Předkládané nástroje umožňují provádět např. dílčí analýzy rizik a vyhodnocovat klíčové faktory ovlivňující spolehlivost lidského činitele na pracovištích.

Registr objektů a bezpečnostní dokumentace

Modul je zaměřen na podporu procesu posuzování bezpečnostních dokumentů zpracovaných ve smyslu zákona o prevenci závažných havárií.Tento systémový modul představuje veřejný informační zdroj. Klade si za cíl shromažďovat a soustřeďovat relevantní informace k problematice prevence závažných havárií, jako jsou legislativní, metodické, doporučené a jiné odborné materiály, a další relevantní zdroje.

Novinky

Konference AIR POLLUTION 2018

Organizace WESSEX INSTITUTE, UK ve spolupráci s Parthenope Universuty of Naples v Itálii a University of the West of England pořádají 26. mezinárodní konferenci o modelování, sledování a řízení znečištění ovzduší, která se koná ve dnech 19. - 21. června 2018 v italském městě Neapol.

Více zde: http://www.wessex.ac.uk/conferences/2018/air-pollution-2018

Předchozí i současné příspěvky jsou k dispozici zde: https://www.witpress.com/elibrary/wit-transactions-on-ecology-and-the-environment/air-pollution

[číst dál]

XVIII. ročník konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2018

XVIII. ročník mezinárodní konference pořádá VŠB - Technická univerzita Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství a Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s. ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i.

Datum a čas konání: 18. - 19. duben 2018
Místo konání: Horský hotel Sepetná, Ostravice
Kontaktní osoby: Zuzana Bystřičanová, zuzana.bystricanova@spbi.cz, Ing. Lenka Černá, lenka.cerna@spbi.cz

Více zde: ​http://www.spbi.cz/index.php?id_document=8326

[číst dál]

Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí (TVIP 2018)

České ekologické manažerské centrum pořádá další ročník Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí (TVIP 2018), který proběhne ve dnech 6. – 8. března 2018 Hustopečích u Brna. TVIP tradičně zastřešuje dvě tematicky specializovaná odborná setkání: konferenci APROCHEM, symposium ODPADOVÉ FÓRUM a PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE.

Více zde: https://www.tretiruka.cz/konference/archiv-tvip-2018/

[číst dál]

Konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2017

XVII. ročník mezinárodní konference pořádá VŠB - Technická univerzita Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství a Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s. ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i.

Datum a čas konání: 19.4.2017, 9:00 - 20.4.2017, 12:30
Místo konání: Horský hotel Sepetná, Ostravice 0956, 739 14 Ostravice
Kontaktní osoby: Zuzana Bystřičanová, zuzana.bystricanova@spbi.cz, Ing. Lenka Černá, lenka.cerna@spbi.cz
Odkaz: http://www.spbi.cz

[číst dál]

Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí (TVIP 2017), 21. - 23. 3. 2017, Hustopeče u Brna

České ekologické manažerské centrum pořádá další ročník Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí (TVIP 2017), který proběhne ve dnech 21. – 23. března 2017 Hustopečích u Brna. TVIP tradičně zastřešuje dvě tematicky specializovaná odborná setkání: konferenci APROCHEM a symposium ODPADOVÉ FÓRUM.

[číst dál]

Archiv novinek