Úvod

Součástí informačního systému MAPIS je databáze nežádoucích událostí (DNU). Nežádoucí událostí je myšlena situace, která může mít, případně má, nepříznivý vliv na životy a zdraví lidí i zvířat, životní prostředí a majetek, při níž je narušena stabilita systému s možným ohrožením bezpečnosti.

DNU je automatický otevřený databázový systém, který shromažďuje jednak informace o proběhlých nežádoucích událostech v průmyslu a jejich detailní analýzy, ale také údaje o pracovních úrazech. Významným prvkem databáze jsou automatické filtry, díky nimž je umožněn uživateli výběr jednotlivých nežádoucích událostí dle různých kritérií. Jedná se o aktivní nástroj pro předávání zkušeností a tvorbu vzdělávacích aktivit, resp. jejich neustálou aktualizaci.

Správce systému neodpovídá za přesnost a úplnost informací.