O projektu MAPIS

Scientia potestas est.

Sir Francis Bacon (1561-1626), anglický filozof a vědec

Uvedený latinský výrok o tom, že Poznání je síla, můžeme velmi volně interpretovat i takto:

Poznání rizika napomáhá získat převahu nad těmi, kteří rizikům nevěnují dost pozornosti...

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. se plně hlásí k tomuto krédu, jehož důležitost a pravdivost je prokázána dlouhodobou praxí. Proto také v této výzkumné instituci vzniklo, za podpory Evropské unie, specializované pracoviště, rozšiřující činnost stávajícího odborného pracoviště pro prevenci závažných havárií, s názvem Centrum prevence a omezování rizik závažných havárií, pro řešení zásadních úloh v této oblasti na celorepublikové úrovni. [číst dál]

Oborový portál prevence závažných havárií

Tento systémový modul představuje veřejný informační zdroj. Klade si za cíl shromažďovat a soustřeďovat relevantní informace k problematice prevence závažných havárií, jako jsou legislativní, metodické, doporučené a jiné odborné materiály, a další relevantní zdroje.

Prevence rizik pracovních systémů

Informace k problematice prevence rizik soustředěné v tomto modulu jsou určeny všem kategoriím osob provádějícím jakoukoliv pracovní činnost.

Databáze nežádoucích událostí

Automatický otevřený databázový systém obsahující informace o proběhlých nežádoucích událostech v průmyslu a jejich detailní analýzy a údaje o pracovních úrazech.

Hodnocení a řízení rizik

Modul je primárně určený pro provozovatele objektů spadajících pod zákon o prevenci závažných havárií, ale využití nalezne v dalších průmyslových podnicích. Obsahuje různé aplikace, které vytvářejí podporu pro zvyšování bezpečnosti provozu zařízení a technologických celků, zlepšování kultury bezpečnosti v podniku a zvyšování spolehlivosti lidského činitele. Předkládané nástroje umožňují provádět např. dílčí analýzy rizik a vyhodnocovat klíčové faktory ovlivňující spolehlivost lidského činitele na pracovištích.

Registr objektů a bezpečnostní dokumentace

Modul je zaměřen na podporu procesu posuzování bezpečnostních dokumentů zpracovaných ve smyslu zákona o prevenci závažných havárií.Tento systémový modul představuje veřejný informační zdroj. Klade si za cíl shromažďovat a soustřeďovat relevantní informace k problematice prevence závažných havárií, jako jsou legislativní, metodické, doporučené a jiné odborné materiály, a další relevantní zdroje.

Novinky

15th International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries and accompanying exhibition, 5,-8.6.2016, Freiburg, Germany

http://www.dechema.de/LP2016_registration.html

[číst dál]

7. International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 27. - 31.7. 2016, Florida, USA

www.ahfe.org

[číst dál]

Sixth International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM) Kuala Lumpur, Malaysia, March 8 – 10, 2016

www.ieomsociety.org

[číst dál]

6. International Ergonomics Conference "Ergonomics 2016", 15. - 18.6.2016, Zadar

ERGONOMICS 2016 Focus
on Synergy reminiscent that synergy of knowledge
and experience as well as mutual cooperation makes effective results, and represents
invitation to all participants to contribute in valuable exchange of knowledge and experience.
CONFERENCE AIMS
• To enable exchange of scientific achievements, advances, knowledge and experiences
• To bring together and connect potential fellow research and professional partners
( session).
GENERAL INFORMATION
The official language of the Conference is .
All submissions will be peer-reviewed by the International Scientific Committee.
All accepted papers will be published in Book of proceedings (ISSN 1848-9699).
Participants are mandatory to fulfil the registration form.

www.ergonomics2016.com

[číst dál]

6. International Ergonomics Conference "Ergonomics 2016", 15. - 18.6.2016, Zadar

[číst dál]

Archiv novinek