Výukové centrum

Výukové centrum v budově Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., je prostorem pro realizaci vzdělávacích akcí k problematice prevence závažných havárií, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a předávání poznatků a vědomostí odborné veřejnosti.

Přehled realizovaných akcí v I. pololetí roku 2016

Semináře a přednášky v Praze

Určeno:
osobám odborně způsobilým v prevenci rizik a dalším zájemcům o danou problematiku
Místo konání:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, Praha 1, 2. poschodí, č. 213
Čas konání:
9 - 13 hod., není-li uvedeno jinak.
Ke všem uvedeným cenám připočítáváme 21 % DPH, není-li uvedeno jinak.

Kontakt:
paní Blanka Neumannová, tel. 221 015 891, neumannovab@vubp-praha.cz

Uskutečnění seminářů je podmíněno dostatečným počtem přihlášených zájemců.

Datum Téma Cena
14. 3. 2016
9 - 13 hod.
Odškodňování pracovních úrazů v praxi
Word icon Podrobné informace - Odškodňování pracovních úrazů v praxi 14.3.2016
On-line přihláška
1200 Kč
(1452 Kč včetně DPH)
21. 3. 2016
9 - 14 hod.
BOZP ve státní správě a samosprávě
Word icon Podrobné informace - BOZP ve státní správě a samosprávě 21.3.2016
On-line přihláška
2400 Kč
(2904 Kč včetně DPH)
11. 4. 2016
9 - 13 hod.
Pracovnělékařská péče v praxi
Word icon Podrobné informace - Pracovnělékařská péče v praxi 11.4.2016
On-line přihláška
1200 Kč
(1452 Kč včetně DPH)
13. 4. 2016
9 - 14 hod.
Pracovní úrazy z pohledu prevence a judikátů NS
Word icon Podrobné informace - Pracovní úrazy z pohledu prevence a judikátů NS 13.4.2016
On-line přihláška
2400 Kč
(2904 Kč včetně DPH)
3. 5. 2016
9 - 15 hod.
Manipulační vozíky z pohledu bezpečnosti práce - První část
Word icon Podrobné informace - Manipulační vozíky z pohledu bezpečnosti práce - První část 3.5.2016
On-line přihláška
1300 Kč
(1573 Kč včetně DPH)
Při přihlášení na První i Druhou část = 1000 Kč (1210 Kč včetně DPH) za 1 seminář
10. 5. 2016
9 - 15 hod.
Manipulační vozíky z pohledu bezpečnosti práce - Druhá část
Word icon Podrobné informace - Manipulační vozíky z pohledu bezpečnosti práce - Druhá část 10.5.2016
On-line přihláška
1300 Kč
(1573 Kč včetně DPH)
Při přihlášení na První i Druhou část = 1000 Kč (1210 Kč včetně DPH) za 1 seminář
16. 5. 2016
9 - 13 hod.
Bezpečnost a ochrana zdraví dětí a žáků ve školách
Word icon Podrobné informace - Bezpečnost a ochrana zdraví dětí a žáků ve školách 16.5.2016
On-line přihláška
1200 Kč
(1452 Kč včetně DPH)
23. 5. 2016
9 - 14 hod.
BOZP ve státní správě a samosprávě
Word icon Podrobné informace - BOZP ve státní správě a samosprávě 23.5.2016
On-line přihláška
2400 Kč
(2904 Kč včetně DPH)
25. 5. 2016
9 - 13 hod.
Změny a požadavky nového zákona o prevenci závažných havárií
Word icon Podrobné informace - Změny a požadavky nového zákona o prevenci závažných havárií 25.5.2016
On-line přihláška
1200 Kč
(1452 Kč včetně DPH)

Semináře a přednášky ve Šlapanicích u Brna

Místo konání:
výukové prostory Masarykovy univerzity - Univerzitní centrum Šlapanice, Nádražní 58
Čas konání:
9 - 12 hod., není-li uvedeno jinak.
Ke všem uvedeným cenám připočítáváme 21 % DPH, není-li uvedeno jinak.
Kontakt:
PhDr. David Michalík, Ph.D., tel.: 733 650 029, 221 015 843, michalik@vubp-praha.cz

Datum Téma Cena
10. 10. 2016
10 - 14 hod.
Bezpečnost a ochrana zdraví dětí a žáků ve školách
Word icon Podrobné informace - Bezpečnost a ochrana zdraví dětí a žáků ve školách - 10.10.2016
On-line přihláška
1200 Kč
(1452 Kč včetně DPH)

Akce mimo sídlo VÚBP, v.v.i.

Datum Téma Místo konání Cena
V tuto chvíli nemáme žádné akce mimo sídlo VÚBP, v.v.i.