Zpět

19. Setkání posuzovatelů bezpečnostních dokumentancí

Proběhlo 19. setkání odborníků z oblasti prevence závažných havárií, kteří posuzují/zpracovávají bezpečnostní dokumentace zpracované podle zákona č. 224/2015 SB., o prevenci závažných havárií a se zástupci z Ministerstva životního prostředí. Na tomto setkání probíhaly odborné přednášky a diskuze týkajících se problémů v této oblasti.

Datum konání: 5. - 6. 6. 2019

Místo konání: Malá Skála

Organizátor akce: Výzkumný pstav bezpečnosti práce, v.v.i., Oddělení pro prevenci závažných havárií