Zpět

Setkání krajských úředníků k problematice PZH, 2013

Ve dnech 17. až 18. října se sešli krajští úředníci v lesním hotelu Hájenka na Seči. Probíhá zásadní diskuze k problematice posuzování bezpečnostní dokumentace a postupů ve správních ćinnostech k problematice závažných havárií,

Setkání se uskutečnilo v lesním hotelu Hajenka, který již tradičně slouží k této příležitosti a v minulosti se zde konalo také opakované setkání posuzovatelů bezpečnostní dokumentace. Program je rozdělen do několika bloků, kde dominuje problematika správních postupů a objasňování sporných výkladů zákona o prevenci závažných havárií.

Odborný blok 1 se zabýval novinkami a změnám v legislativě. Byla také představena aktualizovaná databáze nebezpečných látek Medis-Alarm.

Odborný blok 2 se zabýval posuzováním bezpečnostních dokumentací.

Odborný blok 3 představil projekty a informační systémy z oblasti PZH

P

Odborný blok