Zpět

Konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2017

XVII. ročník mezinárodní konference pořádá VŠB - Technická univerzita Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství a Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s. ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i.

Datum a čas konání: 19.4.2017, 9:00 - 20.4.2017, 12:30
Místo konání: Horský hotel Sepetná, Ostravice 0956, 739 14 Ostravice
Kontaktní osoby: Zuzana Bystřičanová, zuzana.bystricanova@spbi.cz, Ing. Lenka Černá, lenka.cerna@spbi.cz
Odkaz: http://www.spbi.cz