Zpět

EXKURZE DO PODZEMNÍCH ZÁSOBNÍKŮ PLYNU 20. 3. 2015

Jeden z  podzemních zásobníků plynu (dále jen „PZP“), navštívených při exkurzi v rámci konference Aprochem 2015, se nachází ve východní části Jihomoravského kraje v obci Dolní Bojanovice cca 10 km od města Hodonín.

Tento PZP provozuje společnost SPP Storage, s.r.o.

Byl vybudován v roce 1999 na jedné z nejvýznamnějších ropoplynových lokalit v České republice.

Celkovou skladovací kapacitou – 576 mil. m3 – se řadí k největším zásobníkům plynu v České republice.

Jedná se o přírodní vytěžené naleziště ropy a zemního plynu, jehož geologická struktura byla vhodná pro vybudování podzemního zásobníku. Plyn se zde uskladňuje v  porézních horninách tvořených pískovcem a různě zpevněnými písky s jílovitými proplástky o mocnosti cca do 20 metrů. Těsnící vrstvu ložiskové struktury tvoří nepropustné jílovité horniny.

Zemní plyn, který je vtláčen do a těžen z podzemního zásobníku, je přiváděn velmi vysokotlakým plynovodem DN 700 PN 80 napojeným na slovenskou plynárenskou síť. K jednotlivým plochám sond je přiváděn velmi vysokotlakými přípojkami o celkové délce cca 10 km. Vtláčení a těžba jsou provozované celkem 27 sondami umístěnými na 15 plochách. Sondy jsou vrtány jako svislé nebo usměrněné, dvě sondy jsou horizontální.

Povrchovou technologii tvoří:

  • technologické zařízení sond, plynovodní přípojky,

  • technologické zařízení pro vtláčení (3 kompresory o výkonu á 1,2–2,5 mil. m3/den),

  • technologické zařízení pro odběr plynu (2 paralelní těžební linky výkon á 4,5 mil. m3/den),

  • řídicí systém PZP.

    Podzemní část zásobníku tvoří čtyři samostatné objekty – původní ložiska ropy a zemního plynu - které jsou situovány v hloubkovém intervalu 700 – 2100 m:

    Hlavní a největší podzemní skladovací struktura je drobnými zlomy rozdělena do tří různě vzájemně komunikujících ker se střední hloubkou uložení cca 1600 m, druhý velký skladovací objekt je uložen ve střední hloubce cca 1800 m, další skladovací objekt je původně ropoplynové ložisko menšího rozsahu uložené v hloubce cca 2000 m a čtvrtým skladovacím objektem je původně plynové ložisko uložené v hloubce kolem 700m.

    Základní technické parametry

Nominální kapacita zásobníku

576 mil. Nm3 (6013 GWh)

Maximální vtlačný výkon

až 7 mil. Nm3/den (73,07 GWh/den)

Maximální těžební výkon

až 9 mil. Nm3/den (93,95 GWh/den)

Společnost provozující PZP dodržuje maximální bezpečnost práce a ochranu životního prostředí. Pro zajištění nejvyšší možné bezpečnosti provozu přijímá nová opatření a klade důraz na profesionalitu a spolehlivost.

SPP Storage, s.r.o.

Sokolovská 651/136a
186 00 Praha 8

PZP Dolní Bojanovice

Dolní Bojanovice 891,
696 17, okres Hodonín

Další informace lze nalézt na http://www.sppstorage.cz/